Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari

Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, mars

2011
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer