Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, oktober

2010
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer