Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober

Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, augusti

2010
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer