Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, april

2010
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer