Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober

Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, mars

2010
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer