Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Publicerad: 14.1.2010

Byggföretagens omsättning minskade med 15 procent under augusti-oktober

Enligt Statistikcentralen minskade omsättningen inom byggföretagenmed 15,1 procent under augusti-oktober år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggandet minskade under augusti-oktober med 18 procent, inom anläggningsarbeten med 14,5 och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 12,9 procent.

I oktober 2009 minskade byggföretagens omsättning med 17,8 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom anläggningsarbeten, där omsättningen sjönk med 22,1 procent i oktober, inom husbyggandet var minskningen 18,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 15,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 8-10/2009 och 8-10/2008, % (TOL 2008)

Under augusti-oktober minskade byggföretagens försäljningsvolym med 11,1 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag minskade med 14,3 procent, inom anläggningsarbeten med 10,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 8,8 procent.

I oktober 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 12,8 procent jämfört med oktober år 2008. I oktober minskade anläggningsföretagens försäljningsvolym med 17,6 procent, husbyggnadsföretagens med 13,7 procent och den specialiserade bygg- och anläggningsverksamheten med 10,8 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. I oktober 2009 minskade husbyggnadskostnaderna med 2,5 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 5,5 procent från oktober år 2008.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkade på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna preciserades bara något och orsaken var att källmaterialen kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, oktober 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/10/rlv_2009_10_2010-01-14_tie_001_sv.html