Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, december

Byggnadskostnadsindex 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer