Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, september

Tabellbilaga 9. Byggnadskostnadsindex 2005=100

År och månad Totalindex 2005=100 Arbets- insatser 2005=100 Material- insatser 2005=100 Övriga insatser 2005=100 Flervånings- bostadshus 2005=100 Bostads- småhus 2005=100 Kontors- och affärsbyggnad 2005=100 Industri- och lagerbyggnad 2005=100 Lantbruks- byggnader 2005=100
2012 januari 119,4 117,5 121,6 116,5 120,5 118,5 119,4 119,3 125,7
2012 februari 119,8 117,5 122,0 118,0 120,9 118,9 119,6 120,1 126,2
2012 mars 120,8 119,1 122,4 119,8 121,9 119,9 120,6 121,0 127,1
2012 april 120,6 118,6 122,5 119,6 121,8 119,7 120,5 120,7 127,1
2012 maj 120,9 118,7 122,9 119,8 122,0 120,0 120,8 121,0 127,5
2012 juni 121,2 118,6 123,3 120,4 122,2 120,5 121,0 121,3 127,7
2012 juli 121,2 118,7 123,3 120,4 122,2 120,5 121,0 121,3 127,5
2012 augusti 121,3 118,7 123,5 120,5 122,3 120,9 121,0 121,5 127,8
2012 september 121,4 118,9 123,6 120,4 122,4 121,0 121,0 121,7 127,6
2012 oktober 121,4 118,4 123,8 120,5 122,2 121,0 121,0 121,8 127,2
2012 november 121,1 118,4 123,4 120,1 122,1 120,7 120,7 121,5 127,1
2012 december 121,1 118,4 123,3 120,5 122,0 120,7 120,6 121,7 127,0
2013 januari 121,5 118,6 123,8 121,2 122,4 121,1 121,0 122,1 127,5
2013 februari 121,8 118,6 124,1 121,6 122,6 121,3 121,3 122,5 127,6
2013 mars 122,0 118,6 124,5 121,8 122,7 121,4 121,6 122,7 127,4
2013 april 122,3 119,7 124,4 121,7 122,9 121,9 121,9 123,0 127,6
2013 maj 122,4 119,9 124,5 121,5 123,0 122,2 121,8 123,2 127,8
2013 juni 122,3 119,9 124,2 122,3 123,0 122,0 121,8 123,0 127,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2013, Tabellbilaga 9. Byggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/06/rki_2013_06_2013-07-15_tau_010_sv.html