Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik