Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2012, juni

2012
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer