Kuvaus

Puun käytön vuositilasto sisältää tiedot Suomessa käytetystä puusta, joka jakautuu metsäteollisuuden ja energiantuotannon käyttämään puuhun. Pääpaino on metsäteollisuuden puunkäytön tilastoinnilla. Metsäteollisuuden käyttämä puu jaetaan koti- ja ulkomaiseen raakapuuhun sekä metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja jätepuuhun. Metsäteollisuuden käyttämästä puusta julkaistaan lisäksi toimialoittaiset tiedot. Tiedot esitetään puu- ja puutavaralajeittain. Tilasto laaditaan metsäkeskusten (13) aluejaolla.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Puun kokonaiskäyttö [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/raapks/meta.html