Suomen virallinen tilasto

Puun kokonaiskäyttö

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Puun kokonaiskäyttö
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Puun käytön vuositilasto sisältää tiedot Suomessa käytetystä puusta, joka jakautuu metsäteollisuuden ja energiantuotannon käyttämään puuhun. Pääpaino on metsäteollisuuden puunkäytön tilastoinnilla. Metsäteollisuuden käyttämä puu jaetaan koti- ja ulkomaiseen raakapuuhun sekä metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja jätepuuhun. Metsäteollisuuden käyttämästä puusta julkaistaan lisäksi toimialoittaiset tiedot. Tiedot esitetään puu- ja puutavaralajeittain. Tilasto laaditaan metsäkeskusten (13) aluejaolla.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsätalous, metsäteollisuus, energiantuotanto, raakapuu, tukkipuu, kuitupuu, polttopuu, hake, jätepuu.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Puun kokonaiskäyttö [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/raapks/