Kuvaus

Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta sekä tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä. Tilasto sisältää avomaalla ja kasvihuoneissa viljeltävien puutarhakasvien pinta-ala ja satotiedot. Kysely tehdään kokonaistutkimuksena vuosittain, paitsi kasvihuoneiden energiankäyttö ja amppelikasvien viljely vuorovuosina joka toinen vuosi.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Puutarhatilastot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 23.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/puutt/meta.html