Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 24.4.2019

Producentpriserna för tjänster steg med 2,0 procent under januari-mars från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 2,0 procent på årsnivå under första kvartalet år 2019. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,7 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2019

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 104,8 0,7 2,0
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 104,4 0,4 3,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,1 1,1 2,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 104,5 0,6 1,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,1 0,4 1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,5 0,4 1,7
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 0,0 0,0
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,6 0,2 4,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 109,4 3,4 3,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,1 0,8 0,0
S ANDRA TJÄNSTER 104,3 0,5 1,6

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tie_001_sv.html