Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2018, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2018, procent

Källa: Familjer 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2018, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2018, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_kuv_004_sv.html