Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2016, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2016, procent

Källa: Familjer 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2016, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antal barn landskapsvis år 2016, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/perh_2016_2017-05-26_kuv_004_sv.html