Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2016 (familjer med far efter faderns ålder)

Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2016 (familjer med far efter faderns ålder)
1) Inkl. 669 registrerade par.
2) Inkl. 2 015 registrerade par.

Källa: Familjer 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2016, Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2016 (familjer med far efter faderns ålder) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/perh_2016_2017-05-26_kuv_001_sv.html