Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2014 (familjer med far efter faderns ålder

Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2014 (familjer med far efter faderns ålder

Källa: Befolknings- och rättsstatistik

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2014, Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2014 (familjer med far efter faderns ålder . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_kuv_001_sv.html