Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2007

(familjer med far och barn efter faderns ålder)

*) inkl. 149 registrerade par **) inkl. 940 registrerade par


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2007, Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2007/perh_2007_2008-05-30_kuv_003_sv.html