Beskrivning

I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna. Med hjälp av beräkningarna kan man jämföra skogsbrukets (virkesproduktionens) avkastning med avkastningen av bostadsaktier, skogsindustriaktier och alla aktier samt med avkastningen av statens obligationer. Tidsserien börjar år 1972.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogen som investeringsobjekt [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mesij/meta_sv.html