Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I november 2020 registrerades 7 374 nya personbilar
4.12.2020
I november 2020 registrerades 12 819 nya fordon, av vilka 8 748 var bilar. Första registreringarna minskade med 6,8 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 7 374 nya personbilar, vilket är 15,1 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 3,6 procent eldrivna bilar och 15,2 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 1 387 av dem, vilket är 61,5 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html