Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, december

Första registreringar av motorfordon 2012, augusti

2012
augusti
Offentliggöranden