Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 334 70 148 54,4 1,5 56,65
Fasta Finland 1 260 68 483 54,7 1,6 56,90
Nyland 179 19 200 74,0 1,2 78,33
Egentliga Finland 91 3 930 60,8 2,9 55,41
Satakunta 46 1 620 50,1 -2,0 51,87
Egentliga Tavastland 29 1 590 43,3 4,0 50,93
Birkaland 77 4 915 55,2 -0,0 53,53
Päijänne-Tavastland 38 2 035 51,2 -0,0 49,09
Kymmenedalen 30 1 166 46,0 -2,2 47,38
Södra Karelen 38 2 179 54,6 4,9 41,42
Södra Savolax 94 3 098 44,8 -0,3 41,38
Norra Savolax 51 2 765 50,9 -0,5 47,68
Norra Karelen 60 1 739 44,7 1,5 46,78
Mellersta Finland 63 3 742 53,9 -0,2 46,10
Södra Österbotten 52 2 128 52,4 1,7 40,83
Österbotten 39 1 642 46,8 3,7 47,54
Mellersta Österbotten 21 707 40,5 0,8 50,94
Norra Österbotten 113 5 053 43,9 1,9 39,26
Kajanaland 42 2 320 45,9 2,5 38,47
Lappland 197 8 654 31,9 1,6 38,21
Åland .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_001_sv.html