Tabellbilaga 9.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti 2018

Maj-augusti i genomsnitt Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 10 % inkl.)
Alla inkvarteringsanläggningar 1 298 67 394 168 633 53,6 -2,3 99,16
Hotell 636 53 795 118 027 58,0 -3,2 102,80
Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar 108 2 270 5 650 30,0 -1,8 62,52
Semesterbyar 351 8 110 32 708 36,7 3,9 61,63
Campingplatsverksamhet 204 3 220 12 248 36,2 5,5 .
Vandrarhem 46 1 449 3 545 57,4 -5,3 51,65

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 9.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_012_sv.html