Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2018

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 11 967 117 22 235 084 1,5 17 723 997 1,4
Finland 8 742 953 15 392 495 1,5 12 012 270 1,5
Utländer 3 224 164 6 842 589 1,5 5 711 727 1,0
Ryssland 377 633 826 251 0,6 611 618 -2,2
Tyskland 304 387 628 449 0,9 504 460 -0,9
Storbritannien 229 992 593 034 1,2 513 620 -1,3
Sverige 323 195 560 027 -6,2 444 084 -6,3
Kina 202 697 332 546 6,2 317 300 5,3
Frankrike 105 691 299 432 6,9 258 347 7,6
Förenta Staterna 139 138 288 827 7,5 276 455 6,5
Nederländerna 94 931 246 460 8,4 181 940 6,6
Estland 95 442 222 387 1,3 152 729 6,8
Japan 113 000 215 746 -9,5 208 005 -10,3
Norge 102 708 193 065 -3,2 151 153 -5,8
Spanien 72 689 175 907 8,3 149 372 7,7
Schweiz 71 245 168 048 0,4 119 106 -2,7
Italien 74 991 160 045 2,9 139 965 1,2
Danmark 62 737 107 731 -5,1 100 615 -2,4
Polen 38 205 105 345 -9,9 82 414 -14,0
Australien 43 608 94 058 13,9 87 592 13,6
Belgien 36 796 84 941 20,6 69 872 17,6
Indien 33 449 80 680 2,6 75 994 0,6
Österrike 29 645 70 297 -0,7 59 379 -2,8
Sydkorea 32 803 59 911 16,1 55 906 15,8
Lettland 25 511 58 017 -1,3 38 114 8,1
Israel 16 813 53 362 -7,2 48 759 -9,6
Thailand 19 210 48 604 12,8 32 143 25,1
Litauen 17 490 42 483 -17,2 27 673 14,5
Kanada 17 870 41 711 -8,8 39 136 -9,7
Tjeckien 17 592 41 088 5,9 34 541 8,8
Irland 15 694 34 780 21,0 31 207 19,1
Portugal 13 256 32 834 34,5 28 116 28,4
Turkiet 13 443 31 152 0,6 29 422 1,1
Taiwan 18 033 27 252 -2,9 24 498 -7,4
Brasilien 11 984 26 636 8,1 24 653 5,6
Ungern 8 942 23 874 15,8 20 285 16,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_005_sv.html