Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 376 339 2,2 5 642 115 2,3 2 734 224 2,0
Fasta Finland 8 284 798 2,2 5 591 214 2,2 2 693 584 2,0
Nyland 2 712 238 1,4 1 433 779 0,8 1 278 459 2,1
    Esbo 183 432 6,8 111 863 11,8 71 569 -0,2
    Helsingfors 1 780 121 -0,0 808 789 -2,1 971 332 1,8
    Vanda 465 580 1,8 286 076 -0,7 179 504 6,0
Egentliga Finland 445 227 2,3 361 084 3,8 84 143 -3,5
    Åbo 330 000 5,0 264 044 4,3 65 956 8,1
Satakunta 134 739 -1,9 109 370 10,0 25 369 -33,0
    Björneborg 76 197 3,4 64 312 13,7 11 885 -30,8
Egentliga Tavastland 149 298 0,0 134 454 1,3 14 844 -10,0
    Tavastehus 77 351 -4,2 69 599 -2,4 7 752 -17,8
Birkaland 606 477 3,0 510 695 1,6 95 782 11,4
    Tammerfors 494 329 4,2 405 429 2,7 88 900 12,0
Päijänne-Tavastland 257 832 11,2 210 232 16,6 47 600 -7,5
    Lahtis 130 745 -0,8 94 213 -6,0 36 532 15,5
Kymmenedalen 83 639 -3,2 63 841 -1,5 19 798 -8,1
    Kouvola 43 362 -0,7 36 864 5,1 6 498 -24,6
Södra Karelen 257 049 1,4 169 193 3,4 87 856 -2,2
    Villmanstrand 168 772 3,0 124 077 2,4 44 695 4,9
Södra Savolax 169 810 -10,2 145 486 -9,4 24 324 -15,0
    S:t Michel 64 504 -9,1 53 693 -6,9 10 811 -18,6
Norra Savolax 342 063 0,6 306 972 -0,1 35 091 6,6
    Kuopio 229 234 -1,5 205 392 -2,5 23 842 8,2
Norra Karelen 159 055 6,3 135 315 6,8 23 740 3,5
    Joensuu 85 998 1,9 70 070 4,0 15 928 -6,7
Mellersta Finland 462 445 3,4 393 761 3,9 68 684 0,3
    Jyväskylä 216 151 3,7 180 772 5,4 35 379 -4,2
Södra Österbotten 226 304 7,7 215 550 8,1 10 754 0,1
    Seinäjoki 77 788 6,1 71 723 6,7 6 065 -0,2
Österbotten 143 331 -4,2 108 983 -4,3 34 348 -3,9
    Vasa 111 204 -0,7 84 420 0,4 26 784 -3,9
Mellersta Österbotten 48 301 -3,8 43 480 -5,8 4 821 18,7
    Karleby 41 725 0,1 37 295 -1,9 4 430 21,3
Norra Österbotten 566 095 5,2 464 732 6,4 101 363 0,1
    Kuusamo 152 306 7,8 111 108 7,2 41 198 9,5
    Uleåborg 271 902 4,6 236 791 7,1 35 111 -9,3
Kajanaland 387 070 3,8 351 281 1,6 35 789 30,8
    Kajana 43 722 -2,5 39 252 -4,3 4 470 16,2
    Sotkamo 327 704 4,5 302 600 2,4 25 104 40,3
Lappland 1 133 825 2,5 433 006 -1,8 700 819 5,4
    Rovaniemi 299 002 3,4 84 867 -3,5 214 135 6,4
Åland 91 541 4,9 50 901 10,1 40 640 -0,9
    Mariehamn 67 837 0,7 40 346 5,1 27 491 -5,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_008_sv.html