Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 591 004 1,6 1 099 510 5,1 491 494 -5,5
Fasta Finland 1 558 719 1,7 1 081 551 5,3 477 168 -5,8
Nyland 551 379 0,4 258 167 9,5 293 212 -6,5
    Esbo 37 782 -8,5 22 116 5,7 15 666 -23,1
    Helsingfors 360 867 -0,5 136 515 8,6 224 352 -5,4
    Vanda 85 638 1,7 45 198 -0,0 40 440 3,7
Egentliga Finland 101 822 10,4 80 935 10,6 20 887 9,5
    Åbo 74 568 13,4 59 057 13,6 15 511 12,6
Satakunta 31 318 -4,6 26 361 7,8 4 957 -40,8
    Björneborg 17 718 -4,0 15 465 8,9 2 253 -47,2
Egentliga Tavastland 31 755 1,9 28 664 6,8 3 091 -28,6
    Tavastehus 16 851 0,1 15 094 5,8 1 757 -31,7
Birkaland 125 559 3,0 102 791 2,5 22 768 5,1
    Tammerfors 99 559 4,9 78 015 4,1 21 544 7,6
Päijänne-Tavastland 52 560 24,6 39 916 18,0 12 644 51,3
    Lahtis 25 614 8,0 17 420 -5,0 8 194 52,8
Kymmenedalen 19 134 -1,3 14 781 -2,5 4 353 3,1
    Kouvola 9 675 -2,8 8 588 3,5 1 087 -34,5
Södra Karelen 50 896 -3,8 35 221 -7,2 15 675 4,6
    Villmanstrand 32 963 -5,6 24 463 -11,9 8 500 18,4
Södra Savolax 47 679 -6,9 39 306 -4,2 8 373 -18,0
    S:t Michel 14 132 -15,4 11 273 -15,4 2 859 -15,6
Norra Savolax 66 988 5,2 59 987 5,1 7 001 5,5
    Kuopio 41 925 1,1 37 680 1,7 4 245 -4,1
Norra Karelen 30 813 -6,6 27 774 -2,2 3 039 -33,5
    Joensuu 15 879 -7,7 13 931 -2,6 1 948 -32,8
Mellersta Finland 102 357 7,2 87 658 8,4 14 699 0,6
    Jyväskylä 49 429 11,6 38 284 16,8 11 145 -3,2
Södra Österbotten 59 065 0,6 56 916 0,8 2 149 -4,3
    Seinäjoki 18 070 7,5 16 987 8,0 1 083 0,0
Österbotten 29 840 -14,0 22 416 -10,4 7 424 -23,2
    Vasa 23 666 -11,8 17 799 -7,8 5 867 -22,0
Mellersta Österbotten 11 068 8,8 9 670 2,7 1 398 83,0
    Karleby 9 639 9,7 8 255 2,4 1 384 92,5
Norra Österbotten 91 046 13,8 79 787 19,9 11 259 -16,4
    Kuusamo 12 600 50,4 11 687 58,2 913 -7,8
    Uleåborg 49 234 9,7 40 770 16,5 8 464 -14,4
Kajanaland 60 513 -8,1 57 628 -8,3 2 885 -3,4
    Kajana 8 156 1,3 7 272 1,3 884 1,1
    Sotkamo 49 622 -8,8 48 067 -9,2 1 555 6,3
Lappland 94 927 -3,5 53 573 4,0 41 354 -11,6
    Rovaniemi 30 927 -10,4 17 078 1,2 13 849 -21,4
Åland 32 285 -2,3 17 959 -6,5 14 326 3,4
    Mariehamn 23 933 -0,6 14 396 -8,2 9 537 13,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_007_sv.html