Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 638 54 412 57,6 -2,3 104,55 60,22
Fasta Finland 621 53 488 57,6 -2,3 104,47 60,23
Nyland 129 15 992 74,3 -3,8 121,16 89,97
    Esbo 12 1 293 65,5 -7,4 95,16 62,28
    Helsingfors 64 9 687 79,9 -2,0 129,51 103,5
    Vanda 13 2 635 73,0 -9,3 115,13 84,08
Egentliga Finland 41 3 021 64,8 4,2 104,25 67,50
    Åbo 18 2 019 70,9 6,6 105,63 74,91
Satakunta 26 1 159 60,1 -3,7 99,58 59,80
    Björneborg 9 596 62,3 -3,7 98,02 61,07
Egentliga Tavastland 16 1 475 39,0 -6,2 90,25 35,20
    Tavastehus 7 690 47,8 -0,5 83,66 40,01
Birkaland 42 4 000 57,3 -3,0 103,63 59,36
    Tammerfors 25 3 061 63,1 -1,3 104,42 65,86
Päijänne-Tavastland 15 1 785 54,3 7,0 88,10 47,81
    Lahtis 7 895 59,5 3,6 93,38 55,54
Kymmenedalen 16 900 48,5 -7,9 95,77 46,47
    Kouvola 7 422 51,3 -3,5 92,60 47,46
Södra Karelen 15 1 633 51,3 -1,5 97,58 50,09
    Villmanstrand 8 1 028 56,7 -3,1 92,81 52,67
Södra Savolax 32 1 930 46,2 -1,8 78,36 36,24
    S:t Michel 9 633 45,5 -9,0 85,86 39,10
Norra Savolax 26 2 324 53,8 4,4 94,78 50,99
    Kuopio 13 1 374 55,0 1,3 104,31 57,42
Norra Karelen 22 1 243 48,1 -6,0 97,04 46,65
    Joensuu 7 671 56,3 -8,7 95,76 53,86
Mellersta Finland 30 2 885 60,5 -1,8 105,96 64,10
    Jyväskylä 13 1 532 69,0 -2,0 107,37 74,12
Södra Österbotten 26 1 722 56,1 -0,5 86,24 48,36
    Seinäjoki 7 671 58,3 -0,7 101,75 59,28
Österbotten 21 1 298 50,4 -13,8 99,12 50,00
    Vasa 7 847 60,5 -15,7 99,05 59,93
Mellersta Österbotten 10 512 46,2 4,9 92,12 42,55
    Karleby 5 397 52,8 4,5 94,21 49,74
Norra Österbotten 51 3 648 49,2 0,9 88,35 43,47
    Kuusamo 11 843 23,1 2,6 68,16 15,75
    Uleåborg 11 1 536 67,3 3,7 96,79 65,15
Kajanaland 18 1 757 49,7 -1,8 77,38 38,49
    Kajana 6 414 43,8 -2,5 86,97 38,11
    Sotkamo 6 1 128 56,0 -0,9 72,99 40,89
Lappland 85 6 204 33,7 -2,7 70,02 23,63
    Rovaniemi 15 1 465 47,8 -5,5 70,92 33,89
Åland 17 924 54,9 -3,6 .. ..
    Mariehamn 8 587 71,1 -0,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_005_sv.html