Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 146 62 939 50,6 0,6 57,32
Fasta Finland 1 101 61 711 51,0 0,6 57,38
Nyland 166 16 719 65,5 1,6 70,58
Egentliga Finland 72 3 635 49,4 1,7 55,80
Satakunta 40 1 434 44,3 1,4 59,07
Egentliga Tavastland 26 1 450 36,4 0,7 47,61
Birkaland 68 4 583 50,3 1,0 55,57
Päijänne-Tavastland 35 1 951 45,2 2,6 50,90
Kymmenedalen 26 1 084 37,8 -2,4 57,55
Södra Karelen 30 1 895 45,4 1,7 44,62
Södra Savolax 75 2 109 38,4 2,3 41,63
Norra Savolax 47 2 603 45,2 0,9 51,10
Norra Karelen 50 1 475 43,4 1,4 55,03
Mellersta Finland 52 3 193 48,7 -1,9 52,61
Södra Österbotten 48 1 851 40,8 0,3 44,49
Österbotten 30 1 410 42,0 -2,8 63,91
Mellersta Österbotten 17 565 37,5 0,3 62,46
Norra Österbotten 104 4 902 44,5 0,8 44,43
Kajanaland 40 2 243 43,4 -1,0 27,00
Lappland 176 8 611 48,8 -1,2 59,42
Åland 46 1 229 29,1 -0,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_002_sv.html