Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 330 68 630 52,7 -1,3 53,00
Fasta Finland 1 257 66 909 52,9 -1,2 53,22
Nyland 176 17 645 72,0 -4,1 72,42
Egentliga Finland 90 4 076 58,3 5,6 51,98
Satakunta 45 1 586 52,4 -3,3 50,14
Egentliga Tavastland 28 1 721 40,7 -0,9 45,98
Birkaland 75 4 851 54,8 -1,1 49,39
Päijänne-Tavastland 38 2 094 50,6 6,5 42,13
Kymmenedalen 31 1 185 48,3 -0,4 48,21
Södra Karelen 35 2 119 49,8 -0,7 40,79
Södra Savolax 93 2 904 44,6 1,6 35,84
Norra Savolax 52 2 775 51,4 3,2 45,80
Norra Karelen 61 1 695 43,7 -2,7 46,50
Mellersta Finland 63 3 626 55,5 -0,9 49,70
Södra Österbotten 53 2 150 50,4 -0,4 39,95
Österbotten 38 1 610 42,7 -11,0 52,95
Mellersta Österbotten 21 677 40,1 4,1 47,61
Norra Österbotten 117 5 229 41,9 1,0 36,77
Kajanaland 45 2 345 43,1 -1,7 33,17
Lappland 196 8 621 30,3 -1,6 37,40
Åland 73 1 721 43,5 -2,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_001_sv.html