Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 51 615 52,4 -1,4 102,59 53,72
Fasta Finland 590 50 741 52,4 -1,5 102,60 53,80
Nyland 127 15 558 73,1 1,2 119,10 87,10
    Esbo 12 1 293 63,6 0,9 99,97 63,53
    Helsingfors 63 9 359 80,2 3,3 127,13 101,9
    Vanda 13 2 561 73,1 -1,8 111,88 81,80
Egentliga Finland 38 2 856 58,4 -1,9 92,14 53,81
    Åbo 18 1 937 64,3 -0,9 93,78 60,30
Satakunta 25 1 147 56,1 -5,5 93,17 52,29
    Björneborg 8 583 57,6 -7,1 90,88 52,39
Egentliga Tavastland 16 1 358 39,4 -4,8 85,30 33,57
    Tavastehus 7 663 44,0 -2,9 82,16 36,15
Birkaland 42 3 977 51,5 -2,8 99,72 51,39
    Tammerfors 25 3 048 57,8 -3,0 102,10 59,01
Päijänne-Tavastland 15 1 740 43,4 5,1 83,45 36,19
    Lahtis 7 891 48,4 -1,7 84,90 41,12
Kymmenedalen 15 875 46,5 -3,4 90,94 42,27
    Kouvola 7 419 47,4 0,7 87,90 41,63
Södra Karelen 12 1 482 46,7 0,0 84,92 39,63
    Villmanstrand 7 943 52,9 3,1 81,13 42,89
Södra Savolax 26 1 403 44,0 1,5 75,26 33,10
    S:t Michel 8 538 45,2 2,4 77,30 34,95
Norra Savolax 26 2 330 45,1 3,1 93,81 42,35
    Kuopio 13 1 380 49,9 0,8 102,16 51,02
Norra Karelen 21 1 146 49,6 5,2 87,89 43,58
    Joensuu 6 601 60,7 -0,7 93,01 56,49
Mellersta Finland 27 2 774 50,8 -0,6 83,93 42,67
    Jyväskylä 12 1 445 60,4 -2,8 99,87 60,34
Södra Österbotten 26 1 573 43,4 -0,2 81,98 35,55
    Seinäjoki 7 592 53,6 7,1 91,32 48,97
Österbotten 21 1 291 49,3 -5,0 94,33 46,49
    Vasa 7 840 57,0 -2,6 96,13 54,78
Mellersta Österbotten 10 468 44,4 -2,8 97,59 43,36
    Karleby 5 361 52,6 -6,0 98,41 51,78
Norra Österbotten 51 3 608 41,8 -4,4 92,42 38,60
    Kuusamo 11 751 19,7 0,0 74,57 14,71
    Uleåborg 11 1 546 59,2 -2,2 102,78 60,85
Kajanaland 17 1 723 33,2 -0,1 79,66 26,42
    Kajana 6 414 40,3 2,9 84,82 34,21
    Sotkamo 6 1 125 33,2 -1,4 78,34 26,00
Lappland 75 5 432 18,9 -6,1 79,56 15,06
    Rovaniemi 15 1 444 26,8 -16,0 76,39 20,47
Åland 17 874 47,6 1,8 .. ..
    Mariehamn 8 537 59,9 4,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_005_sv.html