Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 612 51 272 53,9 1,6 101,13 54,50
Fasta Finland 598 50 492 54,2 1,6 101,14 54,77
Nyland 119 15 141 65,3 0,6 112,51 73,52
    Esbo 11 1 164 55,7 1,8 93,06 51,86
    Helsingfors 60 9 543 69,2 -0,1 118,26 81,89
    Vanda 12 2 375 71,2 -0,6 109,81 78,24
Egentliga Finland 38 2 832 54,2 2,1 89,88 48,73
    Åbo 19 1 951 58,6 1,6 91,17 53,38
Satakunta 25 1 127 50,5 5,2 85,59 43,23
    Björneborg 8 598 50,7 8,4 83,42 42,32
Egentliga Tavastland 16 1 339 38,7 -2,5 80,22 31,01
    Tavastehus 7 694 41,1 -1,1 86,05 35,34
Birkaland 41 3 796 51,6 2,0 97,98 50,61
    Tammerfors 24 2 880 57,1 3,0 100,52 57,39
Päijänne-Tavastland 13 1 571 46,2 3,0 102,32 47,27
    Lahtis 6 771 56,1 4,3 99,13 55,65
Kymmenedalen 14 773 46,6 1,5 91,67 42,68
    Kouvola 6 402 44,1 3,0 88,06 38,84
Södra Karelen 15 1 542 44,7 -0,1 94,48 42,23
    Villmanstrand 7 968 49,3 -5,4 89,26 43,96
Södra Savolax 28 1 562 41,4 0,4 74,37 30,77
    S:t Michel 8 537 47,3 -1,8 81,59 38,55
Norra Savolax 28 2 337 45,5 -1,2 94,13 42,87
    Kuopio 15 1 393 52,0 -0,7 99,30 51,61
Norra Karelen 22 1 174 45,9 5,4 90,93 41,72
    Joensuu 6 584 61,4 11,7 92,87 57,06
Mellersta Finland 28 2 686 54,1 4,1 92,34 49,98
    Jyväskylä 12 1 330 61,5 4,4 99,14 60,95
Södra Österbotten 24 1 478 44,7 -3,1 80,93 36,18
    Seinäjoki 7 611 49,2 -4,2 94,21 46,31
Österbotten 22 1 244 49,3 2,9 94,58 46,58
    Vasa 8 810 55,8 1,4 96,73 53,95
Mellersta Österbotten 10 506 40,2 -2,5 91,91 36,97
    Karleby 5 366 47,1 -0,9 95,78 45,11
Norra Österbotten 49 3 324 49,4 -1,5 96,58 47,73
    Kuusamo 11 754 42,9 -2,6 104,58 44,83
    Uleåborg 10 1 435 61,1 -0,0 100,58 61,49
Kajanaland 18 1 745 48,9 3,4 61,02 29,82
    Kajana 6 414 42,0 2,5 82,99 34,84
    Sotkamo 6 1 130 55,7 3,2 54,35 30,27
Lappland 90 6 317 53,9 4,0 112,18 60,43
    Rovaniemi 17 1 420 64,2 3,4 116,44 74,73
Åland 14 781 36,0 -1,7 .. ..
    Mariehamn 7 510 44,3 -5,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 17.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tau_006_sv.html