Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 559 544 2,2 5 290 352 0,4 2 269 192 6,4
Fasta Finland 7 474 476 2,2 5 247 318 0,4 2 227 158 6,7
Nyland 2 387 740 5,6 1 286 707 1,6 1 101 033 10,7
    Esbo 162 438 -3,1 105 851 -2,1 56 587 -5,1
    Helsingfors 1 545 953 8,8 715 424 4,8 830 529 12,5
    Vanda 437 007 6,8 270 760 3,9 166 247 12,0
Egentliga Finland 416 662 -2,3 342 378 -0,8 74 284 -8,6
    Åbo 300 622 0,6 244 162 1,2 56 460 -2,0
Satakunta 121 743 -0,2 93 980 -1,1 27 763 2,8
    Björneborg 66 637 -9,2 55 557 -8,0 11 080 -14,7
Egentliga Tavastland 151 585 6,1 135 193 7,2 16 392 -2,6
    Tavastehus 80 258 9,5 72 762 12,8 7 496 -14,5
Birkaland 554 315 0,9 465 930 -1,2 88 385 13,2
    Tammerfors 436 592 1,2 356 165 -0,9 80 427 11,8
Päijänne-Tavastland 213 665 2,5 179 818 1,2 33 847 10,0
    Lahtis 109 103 -0,2 85 926 0,0 23 177 -1,1
Kymmenedalen 79 207 -10,6 63 745 0,5 15 462 -38,6
    Kouvola 41 568 -3,9 34 947 0,6 6 621 -22,1
Södra Karelen 202 303 -4,4 144 646 2,8 57 657 -18,8
    Villmanstrand 145 436 5,9 114 931 11,6 30 505 -11,3
Södra Savolax 183 229 0,8 160 682 1,4 22 547 -3,3
    S:t Michel 74 231 4,8 62 622 6,3 11 609 -2,8
Norra Savolax 336 711 2,5 302 556 3,7 34 155 -6,6
    Kuopio 235 409 4,3 211 385 5,5 24 024 -4,9
Norra Karelen 144 377 -12,9 126 386 -4,7 17 991 -45,8
    Joensuu 74 709 -17,1 63 211 -7,9 11 498 -46,4
Mellersta Finland 429 743 3,9 369 356 3,9 60 387 3,6
    Jyväskylä 203 430 4,2 171 958 2,5 31 472 14,5
Södra Österbotten 208 258 -4,3 193 081 -7,4 15 177 68,1
    Seinäjoki 76 951 3,7 67 289 -1,4 9 662 61,1
Österbotten 140 633 -5,2 108 994 -6,8 31 639 0,8
    Vasa 100 886 -8,5 75 830 -9,4 25 056 -5,5
Mellersta Österbotten 54 417 10,6 50 811 12,3 3 606 -9,6
    Karleby 43 696 8,2 40 557 9,7 3 139 -8,0
Norra Österbotten 528 381 -1,4 429 800 -1,9 98 581 0,7
    Kuusamo 146 686 7,9 114 616 9,4 32 070 2,7
    Uleåborg 243 143 -8,5 205 907 -8,3 37 236 -9,7
Kajanaland 368 292 1,2 337 556 -0,1 30 736 18,4
    Kajana 41 491 6,1 37 907 9,0 3 584 -17,2
    Sotkamo 309 939 0,4 287 454 -1,4 22 485 32,1
Lappland 953 215 6,3 455 699 0,5 497 516 12,3
    Rovaniemi 232 341 4,7 88 372 -5,8 143 969 12,3
Åland 85 068 -3,5 43 034 -0,3 42 034 -6,6
    Mariehamn 65 597 -3,8 36 741 2,7 28 856 -11,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_008_sv.html