Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 738 123 -0,2 14 227 773 1,1 5 510 350 -3,5
Fasta Finland 19 333 359 -0,3 14 062 795 1,0 5 270 564 -3,7
Nyland 5 386 400 5,1 2 956 620 6,4 2 429 780 3,5
    Esbo . . . . . .
    Helsingfors 3 461 958 4,9 1 621 687 3,8 1 840 271 5,9
    Vanda 849 725 4,5 530 674 10,0 319 051 -3,5
Egentliga Finland 1 167 867 -1,0 955 599 0,5 212 268 -7,2
    Åbo 729 309 -1,6 587 001 0,4 142 308 -9,2
Satakunta 393 049 0,1 334 437 -1,0 58 612 6,7
    Björneborg 224 111 2,0 197 896 1,8 26 215 3,5
Egentliga Tavastland 356 337 -4,8 317 327 -4,7 39 010 -5,5
    Tavastehus 191 762 -4,9 172 786 -2,9 18 976 -19,5
Birkaland 1 452 408 4,6 1 242 337 5,7 210 071 -1,4
    Tammerfors . . . . . .
Päijänne-Tavastland 541 074 -7,0 455 106 -6,5 85 968 -9,5
    Lahtis 175 881 -2,8 128 895 -3,7 46 986 -0,2
Kymmenedalen 318 130 -8,8 240 851 -1,3 77 279 -26,1
    Kouvola 138 064 -4,8 115 419 -0,1 22 645 -23,2
Södra Karelen 590 153 -12,4 399 951 13,0 190 202 -40,6
    Villmanstrand 379 362 -5,5 288 608 15,7 90 754 -40,4
Södra Savolax 696 938 -8,5 553 297 -2,8 143 641 -25,4
    S:t Michel 220 741 0,8 175 036 5,1 45 705 -13,1
Norra Savolax 815 940 -2,3 713 090 -0,6 102 850 -12,6
    Kuopio 526 015 -2,1 464 182 0,7 61 833 -19,1
Norra Karelen 481 194 -1,1 393 305 2,6 87 889 -14,9
    Joensuu . . . . . .
Mellersta Finland 983 229 -5,8 854 577 -4,1 128 652 -15,9
    Jyväskylä 430 282 -3,2 369 609 -1,9 60 673 -10,5
Södra Österbotten 670 916 1,3 642 323 0,9 28 593 10,1
    Seinäjoki . . . . . .
Österbotten 420 805 4,3 338 768 3,9 82 037 6,2
    Vasa . . . . . .
Mellersta Österbotten 148 862 -10,9 132 288 -10,7 16 574 -13,2
    Karleby . . . . . .
Norra Österbotten 1 585 274 -3,6 1 313 598 -3,7 271 676 -3,1
    Kuusamo 482 713 -1,2 382 010 2,2 100 703 -12,3
    Uleåborg . . . . . .
Kajanaland 967 936 -0,3 889 262 1,6 78 674 -17,6
    Kajana 85 848 5,6 77 717 6,1 8 131 0,3
Lappland 2 356 847 0,1 1 330 059 -1,6 1 026 788 2,5
    Rovaniemi . . . . . .
Åland 404 764 4,1 164 978 8,8 239 786 1,0
    Mariehamn 198 163 11,2 97 424 11,8 100 739 10,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_002_sv.html