Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, december

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 362 66 046 52,5 -0,1 46,34
Fasta Finland 1 288 64 337 52,6 -0,2 46,54
Nyland 155 15 706 73,2 -0,8 59,68
Egentliga Finland 91 4 083 56,3 -0,4 45,32
Satakunta 46 1 644 50,2 5,6 41,65
Egentliga Tavastland 35 1 675 41,7 1,3 43,45
Birkaland 80 4 658 51,8 1,0 48,42
Päijänne-Tavastland 41 2 150 48,9 -5,6 40,73
Kymmenedalen 33 1 268 50,7 -4,6 36,05
Södra Karelen 43 2 149 51,9 -9,6 38,77
Södra Savolax 100 3 205 44,4 -2,2 34,85
Norra Savolax 58 2 865 49,1 -3,2 40,46
Norra Karelen 62 1 819 47,1 1,9 43,23
Mellersta Finland 63 3 502 48,7 -0,1 47,79
Södra Österbotten 53 2 084 43,5 1,4 36,79
Österbotten 41 1 580 46,1 2,9 37,72
Mellersta Österbotten 20 624 42,6 1,9 45,92
Norra Österbotten 111 4 655 47,9 2,4 37,90
Kajanaland 53 2 384 42,4 3,1 36,64
Lappland 203 8 286 32,8 -0,4 32,52
Åland 74 1 709 48,5 3,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_001_sv.html