Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal       Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 357 65 420 50,8 -0,3 47,32
Fasta Finland 1 283 63 691 50,9 -0,5 47,43
Nyland 152 15 447 70,3 -1,2 65,82
Egentliga Finland 91 4 060 58,9 3,5 48,44
Satakunta 47 1 692 44,4 -0,0 47,91
Egentliga Tavastland 35 1 755 36,6 -3,6 38,85
Birkaland 80 4 664 53,4 -0,7 47,02
Päijänne-Tavastland 42 2 153 36,6 -10,0 35,91
Kymmenedalen 34 1 282 41,8 -8,3 32,86
Södra Karelen 44 2 162 45,7 -13,4 38,57
Södra Savolax 105 3 256 40,9 1,1 34,08
Norra Savolax 59 2 869 48,1 -2,0 44,35
Norra Karelen 61 1 769 45,1 -1,6 43,70
Mellersta Finland 62 3 531 51,8 4,4 44,56
Södra Österbotten 53 2 021 51,6 7,7 40,38
Österbotten 41 1 583 50,2 0,4 40,67
Mellersta Österbotten 21 707 38,2 -4,3 44,44
Norra Österbotten 111 4 709 43,9 -1,8 35,28
Kajanaland 53 2 359 40,8 2,4 20,00
Lappland 192 7 672 31,1 1,5 33,46
Åland 74 1 729 49,7 5,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_001_sv.html