Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, maj

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 50 713 52,5 0,0 95,31 50,05
Fasta Finland 602 50 045 52,9 0,0 95,35 50,41
Nyland 113 14 357 57,7 -0,6 100,48 57,98
    Esbo 11 1 193 48,3 -0,3 88,43 42,75
    Helsingfors 52 8 530 62,5 -0,2 104,57 65,34
    Vanda 11 2 237 66,7 -4,3 102,47 68,32
Egentliga Finland 37 2 940 47,1 -0,0 84,51 39,80
    Åbo 19 2 038 49,1 -0,8 87,30 42,85
Satakunta 24 1 117 44,4 5,1 86,84 38,55
    Björneborg 9 634 46,4 8,1 87,30 40,52
Egentliga Tavastland 18 1 355 34,2 -1,8 73,44 25,15
    Tavastehus 8 733 31,5 -0,5 87,79 27,61
Birkaland 42 3 875 48,7 1,1 93,99 45,79
    Tammerfors 25 2 991 52,8 0,7 96,33 50,90
Päijänne-Tavastland 15 1 758 38,9 -1,0 88,57 34,47
    Lahtis 6 646 52,8 2,2 99,69 52,59
Kymmenedalen 15 842 35,7 -1,2 88,89 31,72
    Kouvola 6 427 36,2 -0,2 85,10 30,82
Södra Karelen 16 1 320 41,8 -6,3 91,05 38,07
    Villmanstrand 8 750 50,7 -2,4 84,65 42,92
Södra Savolax 28 1 551 36,2 -2,4 74,68 27,07
    S:t Michel 8 551 46,0 2,5 76,26 35,09
Norra Savolax 31 2 347 49,6 -0,4 89,76 44,53
    Kuopio 16 1 418 54,8 -0,7 95,82 52,50
Norra Karelen 22 1 203 61,6 7,6 98,40 60,59
    Joensuu 7 611 78,8 8,7 100,08 78,91
Mellersta Finland 27 2 623 50,2 -0,8 86,98 43,64
    Jyväskylä 11 1 364 53,8 -2,3 89,37 48,11
Södra Österbotten 22 1 458 46,1 0,6 74,60 34,37
    Seinäjoki 6 553 55,0 5,2 84,95 46,76
Österbotten 22 1 235 52,0 6,3 87,19 45,34
    Vasa 8 794 59,3 4,7 89,01 52,80
Mellersta Österbotten 9 478 44,6 -0,0 86,74 38,71
    Karleby 5 361 50,5 1,1 88,59 44,77
Norra Österbotten 48 3 411 58,4 5,2 90,90 53,05
    Kuusamo 11 773 54,5 -1,0 108,26 58,95
    Uleåborg 12 1 540 66,6 5,0 92,04 61,32
Kajanaland 20 1 770 58,2 2,0 82,22 47,82
    Kajana 6 409 39,6 2,2 76,12 30,17
    Sotkamo 6 1 105 73,2 2,9 86,03 63,00
Lappland 93 6 405 63,7 -3,3 110,20 70,18
    Rovaniemi 13 1 306 62,8 -9,0 90,32 56,75
Åland 11 668 23,8 -0,3 .. ..
    Mariehamn 5 404 32,2 -0,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_005_sv.html