Publicerad: 29.4.2015

Efterfrågan på inkvarteringstjänster minskade med 2,3 procent år 2014

Det sista tertialet 2013 visade redan tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster kommer att avta och i början av 2014 minskade efterfrågan något. Under mars avtog den ytterligare, då minskningen var 6,5 procent. Inte heller sommarsäsongen kunde få upp efterfrågan på inkvarteringstjänster på plus, utan hela slutet av året gick en aning på minus. Med undantag av oktober då efterfrågan ökade med under en procent. År 2014 minskade efterfrågan på inkvarteringstjänster med totalt 2,3 procent. Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster minskade med 2,6 procent och den inhemska med 2,1 procent jämfört med året innan.
År 2014 bokfördes nästan 19,8 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var 14,1 miljoner övernattningar av finländska turister och 5,7 miljoner övernattningar av utländska turister. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2014/2013

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2014/2013

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tie_001_sv.html