Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 608 50 265 50,7 1,5 91,17 46,24
Fasta Finland 594 49 498 51,1 1,5 91,17 46,56
Nyland 111 14 158 65,1 2,8 103,47 67,37
    Esbo 11 1 177 55,8 -0,9 86,82 48,47
    Helsingfors 51 8 382 71,8 4,9 107,64 77,27
    Vanda 11 2 220 70,7 -1,0 105,03 74,26
Egentliga Finland 36 2 966 54,8 7,1 78,69 43,11
    Åbo 18 2 035 58,4 6,7 80,53 47,03
Satakunta 25 1 219 48,6 5,4 83,05 40,36
    Björneborg 9 723 51,7 6,8 83,99 43,41
Egentliga Tavastland 18 1 243 44,8 5,6 82,12 36,80
    Tavastehus 8 737 45,7 7,4 93,31 42,62
Birkaland 40 3 983 59,1 4,9 98,58 58,24
    Tammerfors 24 2 955 66,4 8,0 99,75 66,28
Päijänne-Tavastland 15 1 782 40,9 3,4 82,05 33,58
    Lahtis 6 700 46,1 5,3 88,73 40,90
Kymmenedalen 17 951 41,6 -9,1 84,44 35,13
    Kouvola 7 443 39,5 -3,2 81,70 32,27
Södra Karelen 18 1 398 48,4 -6,8 94,70 45,80
    Villmanstrand 8 750 60,6 1,4 88,99 53,94
Södra Savolax 30 1 635 38,0 -2,2 71,34 27,11
    S:t Michel 9 581 44,7 -5,6 75,44 33,75
Norra Savolax 30 2 338 46,7 -1,7 84,44 39,40
    Kuopio 15 1 407 48,5 -3,7 87,90 42,66
Norra Karelen 22 1 209 50,0 -1,3 84,59 42,27
    Joensuu 7 611 67,1 2,6 82,16 55,16
Mellersta Finland 27 2 745 53,4 5,1 79,31 42,38
    Jyväskylä 10 1 360 58,5 0,9 99,82 58,37
Södra Österbotten 26 1 552 47,0 -4,6 73,98 34,81
    Seinäjoki 8 625 48,8 -8,0 79,65 38,90
Österbotten 22 1 217 53,4 4,1 87,38 46,67
    Vasa 8 793 59,5 5,6 89,96 53,53
Mellersta Österbotten 9 479 51,1 -0,2 80,13 40,98
    Karleby 5 362 58,1 -1,8 81,31 47,26
Norra Österbotten 47 3 455 45,7 0,3 82,22 37,58
    Kuusamo 10 754 20,9 -2,8 76,57 16,00
    Uleåborg 12 1 589 63,1 3,2 87,13 54,98
Kajanaland 19 1 722 46,3 -1,0 73,37 33,98
    Kajana 6 409 37,9 2,3 75,43 28,62
    Sotkamo 6 1 080 55,8 -2,8 71,43 39,87
Lappland 82 5 446 21,9 -2,8 74,68 16,35
    Rovaniemi 11 1 166 38,1 -1,8 73,11 27,85
Åland 14 767 26,5 -2,4 .. ..
    Mariehamn 6 447 39,7 -3,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_005_sv.html