Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juli

Publicerad: 17.4.2014

Utländska turisters övernattningar minskade med 4,5 procent i februari 2014

I februari 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 403 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 4,5 procent färre än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till något över en miljon dygn. Detta var en minskning med 0,5 procent jämfört med februari 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,7 procent och totalt statistikfördes drygt 1,4 miljoner övernattningsdygn i februari 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i februari 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i februari 2014/2013, %

Ökningen av antalet övernattningar av ryska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland bröts i januari och i februari var antalet övernattningar redan 11,3 procent färre än året innan. De ryska turisterna var dock den största gruppen av utländska turister med nästan 73 000 övernattningsdygn. Den näst största gruppen var britterna med drygt 43 000 övernattningar, även om övernattningarna minskade med 12,9 procent från året innan. För tyskarna bokfördes 39 000 övernattningar och för fransmännen 32 000. Båda gruppernas övernattningar minskade med omkring 2,5 procent från året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna i februari 2014. De största minskningarna gällde de spanska turisterna, vilkas övernattningar minskade med drygt en fjärdedel, och de norska turisterna, vilkas övernattningar var en femtedel färre än i februari 2013. Däremot fortsatte den kraftiga ökningen av kinesiska turisters övernattningar i februari 2014 och för dem bokfördes 25,0 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i februari 2013.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i februari 2014 mest i Kajanaland, med 11,3 procent, och i Södra Savolax, med 6,4 procent. I Norra Karelen ökade övernattningarna med 4,6 procent och i Päijänne-Tavastland med 4,4 procent jämfört med februari 2013. Däremot minskade övernattningarna på Åland med 24,7 procent och i Kymmenedalen med 13,2 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 1,7 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 2,3 procent i februari 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,2 miljoner dygn i februari 2014, vilket var 2,3 procent färre än året innan. För finländska turister bokfördes 849 000 övernattningsdygn, vilket var 1,2 procent färre än i februari 2013. Övernattningarna av utländska turister minskade med 4,7 procent och uppgick till 353 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 49,2 procent i februari. Året innan var det 50,5 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 60,5 procent, och i Nyland, 54,1 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 81,5 procent och i Vanda 72,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 56,6 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i februari 2014 till 93,28 euro per dygn. Året innan var det 92,36 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Under början av år 2014 var det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar på samma nivå som året innan

Under januari–februari 2014 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 2,8 miljoner, vilket var ungefär lika mycket som under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med 0,4 procent och uppgick till något under 1,8 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade en miljon gånger, vilket var en minskning med 0,9 procent jämfört med januari–februari 2013.

För ryska turister statistikfördes 383 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–februari 2014. De ryska turisternas övernattningar minskade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var britterna. De övernattade nästan 85 000 gånger, vilket var 10,3 procent färre än under januari–februari 2013. Den tredje största gruppen var tyskarna med något under 68 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningar började minska i juni 2013 och minskningen fortsätter. För tyskarna bokfördes i början av år 2014 sålunda 5,3 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningarna än året innan. Spanjorernas övernattningar minskade kraftigt under januari–februari och deras övernattningar var 16,1 procent färre än under motsvarande period året innan. Japanernas övernattningar minskade med 12,7 procent och deras övernattningar uppgick till nästan 36 000 dygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade kinesernas övernattningar mest under början av året, med rentav 36,8 procent.

Förändring i övernattningar i januari-februari 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-februari 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (376,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/02/matk_2014_02_2014-04-17_tie_001_sv.html