Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 095 59 148 46,6 -1,1 53,58
Fasta Finland 1 069 58 324 47,0 -1,1 53,60
Nyland 140 14 511 53,4 -1,9 66,45
Egentliga Finland 60 3 640 39,4 -1,0 50,74
Satakunta 40 1 577 30,7 -5,1 58,30
Egentliga Tavastland 32 1 516 30,2 -2,3 47,57
Birkaland 71 4 416 45,1 -0,9 54,19
Päijänne-Tavastland 35 2 005 43,0 2,5 52,50
Kymmenedalen 27 1 129 30,8 -5,2 55,29
Södra Karelen 35 1 732 41,2 -8,7 50,96
Södra Savolax 76 2 175 34,7 1,2 38,56
Norra Savolax 50 2 595 48,1 -1,9 49,41
Norra Karelen 50 1 466 40,7 3,9 50,15
Mellersta Finland 47 3 096 49,3 1,1 49,97
Södra Österbotten 48 1 862 38,6 -1,2 40,96
Österbotten 29 1 299 39,6 -0,3 61,79
Mellersta Österbotten 14 542 40,2 3,0 57,48
Norra Österbotten 96 4 300 49,0 0,7 44,23
Kajanaland 44 2 236 49,2 -1,2 36,44
Lappland 175 8 227 55,6 -0,5 50,37
Åland 26 824 15,7 -4,2 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/02/matk_2014_02_2014-04-17_tau_001_sv.html