Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2013

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 182 962 -0,5 11 561 568 -0,9 4 621 394 0,5
Fasta Finland 15 790 393 -0,6 11 407 305 -1,0 4 383 088 0,4
Nyland 3 958 022 -3,7 2 110 308 -4,1 1 847 714 -3,3
Egentliga Finland 962 726 -3,6 786 868 -3,5 175 858 -4,2
Satakunta 353 592 1,9 306 110 3,1 47 482 -5,8
Egentliga Tavastland 292 965 -8,2 258 814 -6,2 34 151 -21,2
Birkaland 1 164 970 -3,4 979 832 -4,6 185 138 3,5
Päijänne-Tavastland 478 921 -4,1 407 027 -1,6 71 894 -15,8
Kymmenedalen 296 008 7,8 192 762 -1,7 103 246 31,5
Södra Karelen 595 713 5,2 287 685 -4,4 308 028 16,2
Södra Savolax 686 464 16,3 505 106 12,5 181 358 28,3
Norra Savolax 695 149 -2,1 590 702 -1,9 104 447 -3,3
Norra Karelen 418 407 4,5 342 614 6,6 75 793 -4,2
Mellersta Finland 898 511 -3,7 770 356 -1,7 128 155 -14,3
Södra Österbotten 575 387 3,2 544 283 1,9 31 104 30,0
Österbotten 351 655 0,2 293 653 2,3 58 002 -9,3
Mellersta Österbotten 131 575 0,5 118 176 -0,6 13 399 12,4
Norra Österbotten 1 287 068 2,7 1 071 104 1,6 215 964 8,9
Kajanaland 762 773 1,2 680 907 2,5 81 866 -8,9
Lappland 1 880 487 -0,3 1 160 998 -1,8 719 489 2,2
Åland 392 569 4,2 154 263 5,7 238 306 3,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2013, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/09/matk_2013_09_2013-11-21_tau_004_sv.html