Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2012

Månad Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Total 20 317 582 1,6 14 514 623 0,2 5 802 959 5,4
Januari 1 402 973 6,6 786 481 1,1 616 492 14,7
Februari 1 458 910 8,7 1 028 832 3,7 430 078 22,7
Mars 1 739 908 3,9 1 289 468 2,8 450 440 7,4
April 1 395 179 -0,2 1 076 616 -1,7 318 563 5,2
Maj 1 340 614 0,8 952 533 -1,4 388 081 6,9
Juni 2 130 643 4,9 1 575 898 4,7 554 745 5,7
Juli 3 025 917 -3,5 2 293 479 -4,2 732 438 -1,3
Augusti 2 216 909 0,7 1 513 554 1,6 703 355 -1,2
September 1 555 328 -0,9 1 152 833 -1,5 402 495 0,7
Oktober 1 396 108 -0,2 1 071 302 -1,2 324 806 3,5
November 1 311 753 2,1 955 692 0,9 356 061 5,3
December 1 343 340 2,8 817 935 1,7 525 405 4,5
Vår (januari-april) 5 996 970 4,7 4 181 397 1,5 1 815 573 12,7
Sommar (maj-augusti) 8 714 083 0,2 6 335 464 -0,3 2 378 619 1,5
Höst (september-december) 5 606 529 0,8 3 997 762 -0,2 1 608 767 3,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012, Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_006_sv.html