Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 23.5.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,1 procent i april från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,1 procent från april år 2018 till april år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,8 procent för tekniska och andra system till 11,6 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,4 4,1
Geokonstruktioner 106,4 2,9
Markkonstruktioner 103,7 3,4
Bergkonstruktioner 103,4 2,1
Beläggningar 119,3 11,6
Kommunaltekniska system 105,8 3,4
Betongkonstruktioner 104,8 2,2
Tekniska och andra system 102,0 0,8
Krossarbeten 1) 106,3 2,8
Vägunderhåll 1) 103,2 2,8
Gatuunderhåll 1) 104,0 2,4
Banunderhåll 1) 103,0 1,0
Underhåll, totalt 1) 103,5 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/04/maku_2019_04_2019-05-23_tie_001_sv.html