Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 22.6.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,7 procent i maj från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,7 procent från maj år 2016 till maj år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,2 procent för bergkonstruktioner till 15,3 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 2,7
Geokonstruktioner 111,7 0,7
Markkonstruktioner 111,5 0,9
Bergkonstruktioner 113,9 0,2
Beläggningar 101,8 15,3
Kommunaltekniska system 111,3 0,9
Betongkonstruktioner 117,5 3,5
Tekniska och andra system 106,6 1,9
Krossarbeten 1) 109,1 1,4
Vägunderhåll 1) 111,7 0,7
Gatuunderhåll 1) 111,5 0,7
Banunderhåll 1) 110,5 0,6
Underhåll, totalt 1) 111,3 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/05/maku_2017_05_2017-06-22_tie_001_sv.html