Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, november

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 155,9 0,0 2,7
Grundbyggnadsarbeten 139,7 -0,9 0,7
Jordbyggnadsarbeten 160,2 0,0 0,9
Bergbyggnadsarbeten 157,6 -0,1 0,2
Krossarbeten 151,9 -0,9 1,4
Beläggningsarbeten 150,6 0,6 15,3
Vattenförsörjningsarbeten 152,6 0,3 0,9
Brobyggnadsarbeten 172,7 0,0 3,5
Skötsel och underhåll 1) 161,0 0,0 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/05/maku_2017_05_2017-06-22_tau_005_sv.html