Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 20.2.2012

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 7,3 procent i januari

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 7,3 procent från januari år 2011 till januari år 2012. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 4,5 procent för övriga tekniska system till 15,1 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, januari 2012

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 133,8 7,3
Geokonstruktioner 122,2 4,6
Markkonstruktioner 130,4 6,3
Bergkonstruktioner 128,8 5,1
Beläggningar 165,5 15,1
Kommunaltekniska system 130,2 5,9
Betongkonstruktioner 128,4 5,9
Övriga tekniska system 121,1 4,5
Krossarbeten 1) 131,2 5,1
Underhåll 1) 130,5 7,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Tuula Turunen 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2012/01/maku_2012_01_2012-02-20_tie_001_sv.html