Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Publicerad: 18.1.2012

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 7,0 procent i december

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 7,0 procent från december år 2010 till december år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 3,9 procent för bergkonstruktioner till 18,0 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, december 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 131,7 7,0
Geokonstruktioner 120,5 4,6
Markkonstruktioner 127,6 4,6
Bergkonstruktioner 126,4 3,9
Beläggningar 164,3 18,0
Kommunaltekniska system 127,3 5,5
Betongkonstruktioner 127,0 5,3
Övriga tekniska system 120,3 4,6
Krossarbeten 1) 129,6 6,3
Underhåll 1) 128,7 6,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, Tuula Turunen (09) 1734 3369, Matias Kemppainen (09) 1734 3564, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/12/maku_2011_12_2012-01-18_tie_001_sv.html