Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 19.9.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 7,4 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 7,4 procent från augusti år 2010 till augusti år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 3,9 procent för övriga tekniska system till 16,9 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, augusti 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 129,8 7,4
Geokonstruktioner 119,2 5,0
Markkonstruktioner 126,5 5,7
Bergkonstruktioner 125,6 4,8
Beläggningar 157,5 16,9
Kommunaltekniska system 126,1 6,4
Betongkonstruktioner 126,6 5,4
Övriga tekniska system 119,0 3,9
Krossarbeten 1) 127,6 6,8
Underhåll 1) 127,1 6,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/08/maku_2011_08_2011-09-19_tie_001_sv.html