Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Publicerad: 19.1.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 2,1 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,1 procent från december år 2007 till december år 2008. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –11,3 procent för beläggningar till 5,9 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, december 2008

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändrings, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 117,7 2,1
Geokonstruktioner 115,3  4,3
Markkonstruktioner 118,7 5,9
Bergkonstruktioner 118,9 5,7
Beläggningar 115,0 –11,3
Kommunaltekniska system 120,0 4,0
Betongkonstruktioner 117,4 1,7
Övriga tekniska system 117,1 5,1
Krossarbeten 1) 116,4 3,5
Underhåll 1) 118,7 5,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.01.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2008/12/maku_2008_12_2009-01-19_tie_001_sv.html